Jozef ČULÁK

Trenér Tai-Chi
Naše tréninky TAI CHI jsou aktuálně zaměřeny především na začátečníky.

Jozef Čulák

Vedoucí školy TAI CHI Praha
Vystudoval vysokou vojenskou školu v Žilině a své vojenské vzdělaní ukončil postgraduálním studiem na Vojenské akademii v Brně, nyní je v záloze a věnuje se převážně studiu TAI CHI.
Bojovým uměním se začal věnovat v roce 1988, TAI CHI chutnaný rodiny Tang začínal cvičit v roce 2001 u Ondry Musila a v roce 2006 přešel se svojí školou se souhlasem Jim Juglová Si-Fu (Londýn), Stowe Rose (Londýn) a Ondry Musila, ke Zdeňku Kurfürstovi.
Nyní se učí u Zdeňka Kurfürsta. Je držitelem Osvědčení Trenér licence B v kategorii Wushu, Univerzita Karlova v Praze. Uvedené osvědčení nemá přímou souvislost s TAI CHI rodiny Tang, ale je nezbytné z hlediska legislativy ČR.
Při výuce TAI CHI dodržujeme přesně systém, který je nám předáván, bez jakékoliv změny a úpravy. Výuka je založena na přímém ústním předávání mezi učitelem a žákem. Informace o TAI CHI rodiny Yang nenajdete v knihách ani na videokazetách, protože cílem není komerční rozšíření a rozmělnění, ale přesná a kompletní výuka.
— Jozef Čulák
OBJEVTE, CO JOZEF NABÍZÍ
  • Tai-chi pro děti
    TAI CHI je forma bojového umění s prvky sebeobrany, která pochází z Číny, kde byla vytvořena před několika staletími.
  • TAI-CHI pro dospělé
    Je to staletí staré cviky, které kombinují tělesné pohyby se správným usměrněním životní energie.
  • Tai-chi pro senioři
    Jste již v důchodovém nebo v předdůchodovém věku? Máte rádi pohyb a aktivní životní styl?
Všechna práva vyhrazena © 2023
Avaloka s.r.o. IČ: 24702102