Zen

Zen buddhismus je specifický druh buddhistické praxe a nauky, který klade důraz zejména na přímé praktikování meditace a ostatních technik praktikovaných Buddhou a jeho následovníky.

Zen

Zen není tím druhem učení, které někdo zprostředkuje jako evangelium a adeptům nezbývá, než teze přijmout a následovat, nebo odejít.

Zen není podmíněn jakýmkoliv druhem indoktrinace, lze jej brát jen jako čistě účelové meditační cvičení, nebo jako životní filosofii, ale samozřejmě, i jako filosofický a náboženský proud. Opravdu záleží jen na svobodné vůli adepta. Zen nikoho nezavazuje k žádnému myšlenkovému, duchovnímu, nebo dokonce materiálnímu otroctví. Podstatou zenu je osvobození a probuzení mysli. Praktikující jsou od prvního okamžiku směrováni k samostatnosti a volnosti.

Technika zenového sezení, tzv. Zazen, je připisován Bodhidharmovi. Tato tichá a klidná meditace v sedě, tváří ke stěně, se nazývá Pi-kuan. Do dnesních dní jí praktikují miliony lidí. Nejen mnichů, ale i mužů a žen všech profesí a vrstev. Tento specifický způsob meditace má podle nejmodernějších výzkumů přímý vliv na stabilizování psychiky a prohlubování mentálních schopností i fyzické výkonnosti.

Pravidelné zenové sezení objektivně a účinně umožňuje získání hlubšího vhledu a celkového zklidnění. Meditace tohoto typu zajistí, že události, které dříve dopadaly do psychiky adepta, jako zdrcující meteorit, budou přijímány klidně a vše zneklidňující bude řešeno efektivně, pokojně a s nadhledem. Tato tvrzení vyplývají nejen z osobní zkušenosti meditujících, ale i z objektivních pozorování. Za všechny například z výzkumů v německém Max Planck institute v Heidelbergu. Jednotlivé oblasti Zenu, které Vám jsou k dispozici a jichž se můžete zúčastnit a studovat, jsou:

Zazen
Kompletní meditační sezení včetně recitace sůter.

Shikantaza
Prosté meditační sezení bez obřadů.

Dharma
Výklad Buddhova učení.

Osmidílná stezka
Výklad a tréning metody uspořádání komfortního a šťastného života. Života bez utrpení, bez problémů, bez rozčilování, bez strádání a jiných nežádoucích a zhoubných stavů. Dále obřady, blahořečení, požehnání, rodinné události, odstraňování špatných spirituálních vlivů a podobných úkazů. Veškeré tyto aktivity celebruje Kodosan, vysvěcený mnich školy Sótó.