Aktuality Avaloka

Zápis do sportovních kroužků pro děti a dospělé

ZAHÁJEN ZÁPIS DO SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

AIKIDO • SEBEOBRANA • KARATE • STREČINK • TAI CHI • JOGA

AKROBATICKÁ GYMNASTIKA • RYTMICKÁ GYMNASTIKA

SPORTOVNÍ TANEC PRO TEENAGERY OD 11 do 18 let

VŠEOBEČNÁ PŘÍPRAVA NA GYMNASTIKU A AKROBACIE

Těšíme se na setkání v Avaloce!