Aktuality Avaloka

TAI-CHI pro seniory

TAI-CHI pro SENIORY

04.09. – 18.12.2023 (15 lekcí)

Pondělí: 11:00-12:00

Od září 2023 otevíráme speciální kurs cvičení pro seniory na bázi Čchi-kung a Tai-chi, a to pod vedením naší instruktorky Natálie Poldaufové, certifikované pro zdravotní cvičení se seniory.

Cvičení Tai-chi je přínosné pro každého bez ohledu na zdravotní stav a věk, jelikož se dá přizpůsobit individuálním potřebám každého cvičence.

Speciální kurs pro seniory umožňuje cvičencům cvičit vlastním tempem podle aktuálních možností a zdravotního stavu. Cvičenci cvičí pomalu, vnímají svůj dech a naslouchají svému tělu. Cvičí s porozuměním a probouzejí v sobě unikátní schopnosti těla k regeneraci a oživení.

Jednoduché a harmonické pohyby zvyšují vitalitu, zlepšují pohyblivost kloubů i pružnost svalů, což prospívá celkovému zdraví těla, mysli i vědomí a v konečném důsledku zlepšuje kvalitu života.

Benefity pravidelného cvičení Tai-chi a Čchi-kung jsou zejména tyto:

- zlepšení koordinace a rovnováhy (prevence pádu a úrazu)

- zkvalitnění dechu, jeho prohlubování a ztišení

- aktivace vnitřní energie

- snížení krevního tlaku

- prevence osteoporózy

- zklidnění a zbystření mysli

- radost z pravidelného pohybu.

Přijďte si vyzkoušet hodinu cvičení zdarma 04.09.2023 v 11:00–12:00.

Zápis přes telefon: 604 742 775, nebo e-mail: avaloka@avaloka.cz.

Prosím, abyste uvedli v předmětu název kursu.

Těšíme se na Vás!

Cena za celý kurs: 2400 Kč (15 lekcí).