Kodo kempo

Kodo Kempo je původní styl vyvinutý zakladatelem školy Nagomi v České republice Josefem Mádlem za použití tradičních, moderních nebo zcela nově vyvinutých technik. 

Kodo Kempo

Tento dlouholetý učitel bojových umění, střelby a technik osobní ochrany a boje využil svých zkušeností bodyguarda a instruktora složek zajišťujících bezpečnost letecké dopravy a sestavil ucelený systém technik, který zohledňuje reálie moderní doby. 

Výcvik se soustřeďuje na výzbroj, taktiku a techniku protivníků, extrémní brutalitu a sociopatické a psychotické rysy současných pachatelů kriminálních činů i teroristů, proměnlivá a specifická prostředí a v neposlední řadě na nutnost přiměřenosti zákroků vzhedem k moderním zákonným normám.

Jednotlivé části Kodo Kempo poskytují jak možnosti bleskové tvrdé likvidace nebezpečných útočníků, tak i pouhé jejich zneškodnění a zadržení. 

Kodo Kempo je reálný, tvrdý a inteligentní nástroj pro boj, sebeobranu a naprostou kontrolu krizových situací.

Kodo Kempo přihlíží např. k problematice bezpečnosti letecké dopravy, k poznatkům moderní vědy v oblasti psychologie, viktimologie, medicíny apod.

Kodo Kempo není způsobem, jak bojovat.Je to cesta, jak bez skrupulí ovládnout situaci.  

Specializovaný kurz rozlišuje následující určující aspekty: civilní výcvik, bodyguard, policista, voják a sebeobrana žen.

Ovládání zbraní zahrnuje ovládání tyče, teleskopického obušku, nože, palných zbraní a zvláštních zbraní.